Sản phẩm trị viêm xoang An Xoang Vương

350,000 

Thành phần của an xoang vương

Cỏ hôi: 5g, Hoa ngũ sắc: 3g, Kim giao: 2g
Phụ liệu: Ethanol vừa đủ và các tá dược khác.

 

19003139