Thanh Toán Thành Công


Notice: Undefined index: vnp_TxnRef in /home/venusgloba/domains/venusglobal.com.vn/public_html/wp-content/plugins/WooCommerceIPNURL/src/shortcodes/Thankyou.php on line 22

Notice: Undefined index: amount in /home/venusgloba/domains/venusglobal.com.vn/public_html/wp-content/plugins/WooCommerceIPNURL/src/shortcodes/Thankyou.php on line 23

Notice: Undefined index: vnp_BankCode in /home/venusgloba/domains/venusglobal.com.vn/public_html/wp-content/plugins/WooCommerceIPNURL/src/shortcodes/Thankyou.php on line 24
Mã giao dich: 
Số tiền:   VNĐ
Ngân hàng:  

Cảm ơn quý khách ! Thanh toán cho đơn hàng của quý khách đã được nhận
Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại để chuyển hàng cho quý khách.
Trân trọng !

X