Sản phẩm bảo vệ tóc và móng Beautiful Hair & Nail

1,200,000 

Mỗi viên nang cứng có chứa

L-Cystine: 150mg

45mg cao khô chiết xuất tương đương:

Hà thủ ô: 200mg

Hoàng cầm: 150mg

Thổ phục linh: 100mg

Kẽm gluconat: 10mg

Biotin: 2mg

Chiết xuất thông đỏ: 1mg

Phụ liệu: Lactose, magnesium stearate, talc, vỏ nang gelatin vừa đủ 1 viên.

19003139