Sản phẩm hỗ trợ điều trị bướu cổ Bình Giáp Khang

650,000 

Thành phần

Mỗi viên nang cứng có chứa: Cao hạ khô thảo 250 mg; Bột côn bố 100 mg; Curcumin (chiết xuất từ củ nghệ vàng) 80 mg; Cao sinh địa 20 mg; Cao câu kỷ tử 20 mg; Cao bạch thược 15 mg; Cao huyền sâm 10 mg; Cao bạch tật lê 10 mg; Sodium alginate (chiết xuất từ rong nâu) 10 mg; Phụ liệu: Vỏ nang (gelatin), talc, bột ngũ cốc vừa đủ 1 viên.

 

19003139