Sản phẩm hỗ trợ điều trị u nang, u xơ Mộc Nữ Khang

650,000 

Thành phần

Cao Trinh nữ hoàng cung 300mg; Bột Tam Thất 60mg; Cao Xạ Đen 30mg; Curcumin Nano 25mg; Cao Hương phụ 25mg; Cao Ích mẫu 25mg; Cao Ngải Cứu 25mg; Pregnenolon 15mg; Phụ liệu: gelatin, tinh bột, talc vừa đủ 1 viên.

 

19003139