Sản phẩm tăng cường sinh lý nam TESTO MAX

1,200,000 

Thành phần mỗi viên nang

Chiết xuất hàu: 200mg

Bột tảo biển đỏ: 150mg

25mg cao khô chiết xuất tương đương:

Huyền sâm: 100mg

Dâm dương hoắc: 150mg

Kẽm oxyd: 5mg

Phụ liệu: Lactose, magnesium stearate, talc, vỏ nang gelatin vừa đủ 1 viên.

 

19003139