Viên đặt phụ khoa Hồng Hoa Xuân

899,000 

Phellodendron amurense (hoàng bá), Leonurus japonicus (ích mẫu), Lonicera japonica thunb (kim ngân hoa), Camellia sinensis (trà xanh), Piper betle (trầu không).

19003139